Zgłoszenia do XLIV Olimpiady Geograficznej

W związku z rozpoczęciem XLIV edycji Olimpiady Geograficznej, zamieszczamy formularz zgłoszeniowy, który szkoły powinny przesłać do właściwych Komitetów Okręgowych.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2017 r.

 

Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie .xls do właściwego ze względu na lokalizację szkoły Komitetu Okręgowego.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji Olimpiady Geograficznej są dostępne w Informatorze XLIV OG.